Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Táo Đỏ Loại I

Táo Đỏ sấy lạnh loại I, trái to, ngọt vừa phải
120000
Giao đến
*
*
Phương pháp vận chuyển
Tên
Ngày dự kiến giao hàng
Giá bán
Không có tùy chọn giao hàng nào